FATTIGDOM: Vil krisen redusere fattigdommen?


Det er fullt mulig at den økonomiske krisen vil gi regjeringen en etterlengtet oppmuntring i kampen mot fattigdom. Dessverre kommer det av måten vi måler fattigdom på, ikke faktiske forbedringer.

Kristian Niemietz skriver om temaet i på telegraph.co.uk .

Civitas prosjektleder Lars Fr. H. Svendsen har tidligere skrevet mer utfyllende om emnet. Les Civita-notatet her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »