FINANSKRISEN: Vi må tåle resesjon for å unngå depresjon

– Vi må tåle resesjon for å unngå depresjon

Det sa George Cooper, forfatter av boken «The Origin of Financial Crises», hos Civita fredag 6. mars. Cooper mener at aksje- og boligmarkedene er grunnleggende ustabile, siden økte priser gjør at etterspørselen øker, ikke reduseres som i de fleste varemarkeder. Derfor har sentralbankenes rentepolitikk bidratt til å gjøre finanskrisen større. Den har forsøkt å unngå nedturene, men den har ikke forsøkt å gjøre oppturene bærekraftige. – Vi må ha flere, mindre nedgangsperioder for å unngå de store krisene, sa Cooper.

Marius Gustavson, som er prosjektleder i Civita, ga Cooper mye rett i sin analyse. Han forsøkte også å utvide perspektivet noe, og gikk gjennom fire hovedmomenter Gustavson og Villeman Vinje peker på i sin rapport om finanskrisen. Pengepolitikken har vært feilslått, men det har også den amerikanske boligpolitikken, den makroøkonomiske politikken og finansmarkedspolitikken vært, hevdet Gustavson.


Se innleggene til Cooper, Gustavson og professor Steinar Holden her.

 

Se debatten her:


Last ned og les Civita-rapporten Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?¨

 

Se mer Civita-TV på

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »