MARKED: Ingen endelig seier

Amerikansk politikk minner om at det ikke er noen endelige seire i politikk og økonomi. I en nylig meningsmåling for Wall Street Journal kom det frem at nær 60 prosent av Republikanernes velgere mente utenrikshandel var til skade for USA. Skepsisen til frihandel har også blitt bekreftet av andre undersøkelser.

Tradisjonelt er det Demokratene, med sin støtte fra fagforeningene, som har de mest frihandelsskeptiske velgerne. Republikanerne har i større grad har betont betydningen av økonomisk frihet. Hva dette vil bety for den videre valgkampen er uvisst. Av presidentkandidatene er John McCain den klareste tilhengeren av friere handel og reduserte subsidier til amerikanske bønder og næringsliv. I motsetning til andre som har blitt beskyldt for å snu kappen med vinden (”flip-floping”), har McCain vært konsistent i sine over 24 år i kongressen.

Hillary Clinton er ikke like tydelig og stemte bl.a mot CAFTA-avtalen (Central America Free Trade Agreement). Bill Clinton derimot, var en markert frihandelstilhenger og fikk vedtatt frihandelsavtalen med Canada og Mexico (NAFTA) i 1993.

Obama stemte også mot CAFTA og har ytret skepsis til virkningene av frihandel for amerikanske arbeidsplasser. Mike Huckabee har også understreket betydningen av å beskytte amerikanske arbeidsplasser.

Hvilken rolle spiller dette? Retorikken i en valgkamp vil antagelig være mer proteksjonistisk enn den faktiske politikken. Men, det faktum at retorikken rundt handel er endret, bekrefter manges påpekning av økende legitimering av proteksjonisme. Forestillingen om markedsøkonomiens endelige seier er feilaktig. Argumentene for markedsøkonomi må gjentas (se Civita-notat nr.1/08 Betydningen av økonomisk frihet).

Det er beregnet at frihandel gir en gjennomsnittlig amerikansk familie 10.000. dollar i økt kjøpekraft hvert år (Kilde: Center for International Trade and Economics, The Heritage Foundation). Tapet av arbeidsplasser som følge av konkurranse fra utlandet, spiller en langt mindre rolle enn reduksjonen i arbeidsplasser som følge av innføring av ny teknologi og annen type modernisering. Men, dynamikken i økonomien bidrar til at nye arbeidsplasser skapes hele tiden.

DE

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »