FATTIGDOM: Kapitalisme og fred"For å hindre fattigdom bør man prioritere å hindre vold høyere enn man
gjør nå," skriver The Economist i siste nummer: "Tusenårsmålene nevner
ikke engang faktorer som rettferdighet og sikkerhet". Civita-notatet
"Kapitalisme og frihet", av Indra de Soysa, ser på koblingene mellom
fred og markeder: "Resultatene er klare—et markedsvennlig økonomisk
miljø fremmer fred og anstendige styresett, muligens fordi økonomisk
frihet er knyttet til sterke stater som kan beskytte eiendom, muligens
fordi aktører i markedet mer sannsynlig vil investere i institusjoner og
prosesser, snarere enn å investere i vold."

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »

NYTT CIVITA-NOTAT: Kapitalisme og fred

Hvorfor blir det stadig mindre krig mellom stater i verden? Og hvorfor blir vi ikke kvitt problemet med borgerkriger? I dette Civita-notatet legger statsviter og fredsforsker Indra de Soysa fram sin seneste forskning om kapitalismens forhold til væpnet konflikt. Hvilke elementer i kapitalismen har sammenheng med sannsynligheten for konflikter mellom stater og internt i stater?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »