DEBATT: Kreativ kapitalisme

I januar holdt Bill Gates en tale i Davos der han sa at mange av problemene verden nå står overfor er for store for filantropi. Derfor er ikke veldedighet, som hans egen Gates Foundation, nok. I tillegg trengs et kapitalistisk system.
Men dette kapitalistiske systemet må hele tiden utvikles, mener Gates. Spesielt må det bli bedre til å treffe de aller fattigste. Det må kombinere egeninteresse og omtanke for andre.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »