KLIMA: Seks døde i minuttetHvorfor er det så vanskelig å komme frem til en klimaavtale i
København? Kanskje fordi det hvert minutt dør seks mennesker på grunn av
manglende elektrisitet og gass, skriver Johan Norberg i Metro. – Vi må
redusere vår karbonavhengighet, men det må ikke gå på bekostning av dem
som forsøker å redde sine barn, konkluderer han.

Les hele innlegget i Metro.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »