Norsk skattereform

Civitafrokost torsdag 28. januar: Skattereform

Forslag til ny skattereform vil bli behandlet av Stortinget før påske. Utformingen vil ha stor betydning for norsk næringsliv. På frokostmøtet spurte vi hvordan et verdiskapende og godt skattesystem bør utformes.

I panelet var: Bettina Banoun, advokat (H), dr. juris, partner i Wiersholm og tidligere leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, Ernst Ravnaas, Managing Partner Steenstrup Stordrange og medlem i skattekommisjonen fra 1990, Knut Brundtland, administrerende direktør i ABG Sundal Collier, og Sindre Støer, administrerende direktør i Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF).

Se video fra frokostmøtet her:

Se innledningene her:

Se debatten her:

Hør podcast her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »