Styrer vi staten på en god nok måte?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 23. september.

Kan staten organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte enn i dag? Hva skal til for å øke effektiviteten og produktivitetsveksten i offentlig sektor? Og hva skal til for at staten skal greie å møte sine forpliktelser når «eldrebølgen» kommer?

I boken En bedre styrt stat? oppsummerer tidligere finansråd Tormod Hermansen sine erfaringer fra og vurderinger av statsforvaltningen.

Se video fra møtet med tidligere sentralbanksjef og finansråd, Svein Gjedrem, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Fagbokforlaget.

Se innleggene her:

 Se debatten her:

Hør podcast fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »