Trenger vi en ny innovasjonspolitikk?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 16. november.

Hva kjennetegner innovative bedrifter og regioner, og hva skal til for å hjelpe de fram? Flere land i Europa, blant annet Sverige og Storbritannia, har opplevd stor økning i entreprenørskap. Har vi noe å lære av dem? Trenger vi en fortsatt satsing på nasjonale ordninger i Innovasjon Norge, bør ansvaret for innovasjon og næringsutvikling desentraliseres, eller trengs det en helt ny kurs? Er det forskning, entreprenørskap og gründere som er viktigst for innovasjonen, eller bør vi satse på innovasjonen som skjer i eksisterende bedrifter?

I panelet var: Hermund Haaland, utviklingsleder i tankesmien Skaperkraft, gründer og medforfatter av boken Konkurransekraft, Johan Eklund, professor ved Centre for Family Enterprise and Ownership ved Jönköping International Business School og Managing Director ved Swedish Entrepreneurship Forum, Rune Dahl Fitjar, professor i innovasjonsstudier ved Handelshøgskolen ved UiS og medforfatter av boken Politikk for innovative regioner, og Kjell Gunnar Salvanes, professor i økonomi ved NHH.

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »