Tidligere medarbeidere

 • Villeman Vinje

  Samfunnsøkonom

  Villeman Vinje arbeidet som samfunnsøkonom i Civita fra 2008-2018. Han er nå partner i analyseselskapet NyAnalyse.

 • Øyvind Eggen

  Seniorrådgiver

  Øyvind Eggen har vært seniorrådgiver på Civitas prosjekt om utviklingspolitikk. Etter å ha vært i Civita, ble Øyvind Eggen daglig leder i Regnskogfondet.

 • Nikolai Hegertun er doktorgradsstipendiat ved SUM (UiO). Hegertun er tidligere prosjektleder i Civita, der han hadde ansvaret for Civitas prosjekt om utviklingspolitikk.

 • Iven Opsahl

  Prosjektmedarbeider

  Iven Opsahl har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i 2017.

 • Kari Bjørka Hodneland har arbeidet som prosjektkoordinator i Civita i perioden 2010-2014.

 • Ståle Hagen har tidligere arbeidet med ansvaret for fundraising i Civita 2011-15.

 • Kirsten Visnes Sogge er tidligere administrasjonssjef i Civita i perioden 2007-2014.

 • Morten Kinander har arbeidet som jurist i Civita i perioden 2011-2015. I denne perioden jobbet han blant annet med spørsmål om forholdet mellom statlig makt og næringslivets rammevilkår, menneskerettigheter og rettssikkerhet.

 • Paul Joakim Sandøy jobber som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Elden DA. Han har studert jus ved Universitetet i Bergen, og har tidligere vært leder i Unge Høyre. Ved siden av sitt arbeid som advokatfullmektig skriver også Sandøy på en bok for Civita.

 • Dag Ekelberg var nestleder i Civita fra februar 2004 til desember 2008.

 • Elin Adamsen

  Administrasjonskonsulent

  Elin Adamsen har jobbet som administrasjonskonsulent i Civita 2015-17.

 • Svabø var daglig leder i Civita i perioden 2003-2006.

 • Sylo Taraku har arbeidet deltid med prosjekter/utredninger knyttet til innvandrings- og integreringsspørsmål høsten/vinteren 2015/16.

 • Hallstein Bjercke har vært nestleder i Civita i perioden 2009-2010.

 • Eirik Jarl har vært prosjektrådgiver tilknyttet prosjektet om utviklingspolitikk i 2015.

 • Håvard Saksvikrønning har arbeidet som prosjektleder i Civita med ansvaret for Civitas prosjekt om karbonskatt.

 • Stine Ringnes Wilhelmsen har jobbet som stipendiat tilknyttet prosjektet om utviklingspolitikk i Civita i perioden 2014-2015.

 • Nils Holme har arbeidet i Civita i perioden 2012-2014.

 • Fanny har jobbet deltid som intern i Civita med digital kommunikasjon høsten 2017 og våren 2018.

 • Haakon Sandvik var utplassert i praksis hos Civita, fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2018.

 • Hanne var utplassert i praksis hos Civita, fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2018.

 • Mari Rage Bråstein jobbet som summerintern i Civita sommeren 2017. Hun har også vært utplassert fra masterprogrammet i statsvitenskap ved UiO våren 2017,  der hun var med på et prosjekt for Civita.

 • Jenny Nortvedt er utplassert fra masterprogrammet i statsvitenskap ved UiO og er med på et prosjekt for Civita våren 2017.

 • Maja Lie Opdahl var utplassert fra masterprogrammet i statsvitenskap ved UiO og er med på et prosjekt for Civita våren 2017.

 • Jonas Vikingstad

  Ungdomsrådgiver

  Jonas Vikingstad har jobbet som ungdomsrådgiver i Civita våren 2017.

 • Erik Jarle Nordbø har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita første halvår 2015.

 • Stein Schjølberg har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita i 2014/15.

 • Håkon har arbeidet som rådgiver i Civita våren 2015.

 • David Hansen arbeidet som fagsjef i Civita 2010/11.

 • Frode Helgerud har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita i 2014/15.

 • Kristian Tonning Riise har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i perioden 2012-14 og har skrevet Civita-boken «Diktator i forkledning», om Hugo Chavez. Kristian var også praktikant i Civita høsten 2009.

 • Eirik Vatnøy har jobbet som språkviter i Civita. Vatnøy har blant annet skrevet pamfletten «Velg! 09», «Velferden og dens fiender» og er medforfatter på Civitas bok «Den norske velferden».

 • Bjørn Ihler har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i perioden 2013-14, og arbeidet da med kultur-, og næringspolitiske spørsmål knyttet til produksjon, distribusjon og formidling av film.

 • Magnus C. Kjølmoen har arbeidet som intern i Civita i 2014.

 • Daniel Heggelid-Rugaas har vært stipendiat i Civita fra høsten 2012 og 2013.

 • Mari Mamre har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i 2013. Mamre har skrevet Civita-rapporten «VELLYKKEDE KOMMUNER: Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner – en sammenligning», som ble lansert i desember 2013.

 • Sondre L. Rasch har vært stipendiat i Civita høsten 2012 og våren 2013.

 • Karine Skaret har vært stipendiat i Civita høsten 2012 og våren/sommeren 2013. Hun jobbet da blant annet med et prosjekt om fremtidens eldreomsorg.

 • Anders Fottland jobbet som summer intern i Civita sommeren 2013 og 2014.

 • Morten Myksvoll har vært stipendiat i Civita høsten 2012 og arbeidet da med helsepolitikk.

 • Marius Gustavson er tidligere økonomisk historiker i Civita i perioden 2009-13.

 • Er tidligere prosjektmedarbeider i Civita høsten 2012 og januar 2013. I Civita har hun jobbet med et notat om korrupsjon og utenlandsinvesteringer. I 2010 var hun studentpraktikant i Civita og jobbet med menneskerettighetsspørsmål.

 • Er tidligere prosjektmedarbeider i Civita våren og sommeren 2012.

 • Eivind Haanes er tidligere prosjektmedarbeider i Civita våren 2012. I Civita arbeidet han med et prosjekt om innflytelse på arbeidstakersiden.

 • Anna Katharina Fonn Matre har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012, i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev hun sammen med Kristian Meisingset og Aase Marthe J. Horrigmo.

 • Har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012 i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev han sammen med Anna Katharina Fonn Matre og Aase Marthe J. Horrigmo.

 • Har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012, i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev hun sammen med Kristian Meisingset og Anna Katharina Fonn Matre.

 • Pål Veiden har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita.

 • Mariette C. Bøe har arbeidet fulltid som prosjektmedarbeider i Civita høsten 2010.

 • Glenn Simon Nerdal er tidligere stipendiat i Civita 2011/12.

 • Anders Vollen har arbeidet deltid som prosjektkoordinator i Civita i perioden 2004-2009. Anders har også jobbet fulltid i en periode.

 • Ulla C. Christensen Fjeldstad har arbeidet deltid som prosjektleder i Civita første halvår av 2009.

 • Elise Vold Fangberget har vært stipendiat hos Civita våren 2011.

 • Har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i forbindelse med bokprosjektet konservatisme i 2010/11.

 • Victoria Wæthing har arbeidet som praktikant i Civita i perioden 2010/11.

 • Maria Østerhus Lobo har arbeidet som praktikant i Civita i perioden mars-oktober 2010.

 • André Strand er tidligere praktikant i Civita våren 2011.

 • Simen Eide har jobbet som praktikant i Civita høsten 2009.

 • Ulrik Tetzschner har jobbet som praktikant i Civita våren 2009.

 • Nicolai Strøm-Olsen jobbet som praktikant i Civita i 2008 og våren 2009.

 • Kristian Kjøllesdal har jobbet som praktikant i Civita høsten 2008 og våren 2009.

 • Peder Edvardsen har jobbet som praktikant i Civita våren 2009.

 • Kristin E. Langeland har jobbet som praktikant i Civita høsten 2008.

 • Aina Stenersen jobbet som praktikant i Civita våren 2008.

 • Marianne Knarud jobbet deltid som prosjektmedarbeider i Civita i 2008.

 • Runar B. Mæland jobbet som praktikant i Civita i 2008.

 • Har jobbet deltid som prosjektmedarbeider i Civita i 2008.

 • Erlend Sand har jobbet som praktikant i Civita. Han har tidligere også jobbet deltid som prosjektmedarbeider vårsemesteret 2007.

 • Ole Martin Moen har jobbet som praktikant i Civita vårsemesteret 2007.

 • Andreas Haug Løland jobbet som praktikant i Civita høsten 2007.