Øystein Sørensen

Øystein Sørensen er norsk historiker og professor ved Historisk institutt, ved Universitetet i Oslo. Sørensens forskningsfelt spenner over politiske ideers historie, særlig liberalisme, nasjonalsosialisme og nasjonalisme. Han var prosjektleder for prosjektet «Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet» på 1990-tallet som resulterte i en rekke publikasjoner om norsk nasjonal identitet og nasjonalisme. Han var også norsk prosjektleder for det svensk-norske nettverksprosjektet Prosjekt 1905. Sørensen har blant annet skrevet «A. M. Schweigaards politiske tenkning» (1988), «Solkors og solidaritet» (1991),»Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3″ (2001), samt flere publikasjoner og artikler.

« Tilbake til Fagrådet