David Hansen

David Hansen var fagsjef i Civita i 2010/11. Han har tidligere arbeidet i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill and Knowlton, med faglig ansvar for samfunnsansvar. Han har også vært spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen (2006-2010) og rådgiver i Gambit Hill & Knowlton (2006-2008), samt politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (2001-2005). David er medlem av Oslo bystyre og nestleder i Europabevegelsen, og han har bakgrunn som leder for Det europeisk folkepartis ungdom (YEPP, 2005-2007) og Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU, 1999-2002). David har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. David jobber i dag som myndighetskontakt i Telenor Norge.

« Tilbake til Fagrådet