Ellen Christine Christiansen

Ellen Christine Christiansen er direktør for NAV Forvaltning. Hun er tidligere fylkesdirektør i NAV Akershus, fylkestrygdedirektør i Trygdeetaten Akershus (2004-06), underdirektør Oppfølgings- og sykestønadsavdelingen i Rikstrygdeverket (2003-04), og Byråd for helse og sykehus, Oslo kommune (2000-02). Tidligere informasjonssjef i TV3 (1997-2000), og stortingsrepresentant og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (1993-97). Christiansen sitter også som styremedlem i Ullevål Universitetssykehus, og Leder for Frogner bydelsforening (lokallag i Høyre).

« Tilbake til Fagrådet