Jan Erik Grindheim

Statsviter

Jan Erik Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og studier i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor. I Civita arbeider han primært med internasjonale handelsavtaler og økonomisk politikk. Jan Erik er også førsteamanuensis og leder for bachelorprogrammet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og har tidligere vært førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder, førsteamanuensis II i europeisk politikk ved Universitetet i Bergen og NTNU, og EU-rådgiver ved Universitetet i Oslo. Fra 2006 til 2013 var han ansvarlig redaktør for tidsskriftet Stat & Styring og arbeidet samtidig med regional næringsutvikling i det interkommunale selskapet Oslo Teknopol. Fra 2013 til 2017 var Jan Erik leder av Europabevegelsen i Norge, og fra 2017 har han vært styreleder i Hostelling International Norge.

Høyoppløslige bilder

« Tilbake til Medarbeidere