Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary er professor dr.philos. i statsvitenskap på feltet internasjonal politikk. Hun var statssekretær i UD i perioden 1997-2000, og ledet KRfs ideologi-utvalg og internasjonale utvalg. Hun har en rekke internasjonale og nasjonale verv; og er bl.a. utenrikspolitisk rådgiver for fyrsten av Liechtenstein, medlem av det internasjonale styret for MBA-skolen IESE i Barcelona, medlem av Forsvarspolitisk Utvalg og satt også i UDs ‘Omdømmeutvalg’ og utvalget for etiske retningslinjer for Petroluemsfondet. Hennes forskningsfelt er primært sikkerhetshetspolitikk og EU.

« Tilbake til Fagrådet