Kirsti Koch Christensen

Kirsti Koch Christensen har fra 1991 vært professor i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Bergen, der hun var rektor i perioden 1999-2005. Hun har innehatt en rekke verv innen forskning og høyere utdanning, kultur- og næringsliv.

« Tilbake til Fagrådet