Morten Kinander

Morten Kinander er leder av fagrådet. Kinander er professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere arbeidet som jurist i Civita i perioden 2011-2015. I denne perioden jobbet han blant annet med spørsmål om forholdet mellom statlig makt og næringslivets rammevilkår, menneskerettigheter og rettssikkerhet, men også med mer generelle spørsmål av ideologisk karakter. Han er utdannet jurist (Mastergrad Oslo) og filosof (hovedfag Bergen), med juridisk doktorgrad (Bergen). Han har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen, samt gjesteforsker på Columbia University i New York og Senter for menneskerettigheter i Oslo. Han har også vært forretningsadvokat i Wiersholm, Mellbye & Bech, hvor han har jobbet med rammebetingelser for næringslivet, M&A-transakjoner og børs- og verdipapirrett.

« Tilbake til Fagrådet