Nils Holme

Nils Holme har arbeidet i Civita i perioden 2012-2014. Han har sin vesentlige bakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt hvor han var adm. direktør (1993-2001). Han har også vært ansatt ved SHAPE Technical Center i Haag (1964-67), i Norconsult Saudi Arabia (1973-75) og i Utenriksdepartementet (1988-1990). Nils er nå aktiv som foredragsholder og kommentator på forsvarspolitikk og det offenlige styre. Fra 2007 har han også lagt ut artikler med større tematisk bredde på sin blogg, www.tjodareik.no. Han er utdannet sivilingeniør (teknisk fysikk) fra NTH.

« Tilbake til Fagrådet