Ola Grytten

Ola Grytten er professor, dr. oecon, ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han var i perioden 2001–2010 spesialrådgiver for Norges Bank og i perioden 2012-2014 professor II ved Høgskolen i Ålesund. Grytten har særlig forsket på historiske makroøkonomiske serier nasjonalregnskaper og rekonstruerer historiske nasjonalregnskaper for årene før offisiell nasjonalregnskapsstatistikk ble innført rett etter krigen.

« Tilbake til Fagrådet