Ole Norrbäck

Ole Norrback var med i finsk rikspolitikk i over 20 år. Han har vært parlamentarisk leder for Svenska Folkpartiets (SF) riksdagsgruppe. Han har 12 års erfaring fra regjering der han var forsvarminister, undervisnings- og forskningsminister, transport- og kommunikasjonsminister, handels- og EU-minister og minister for nordisk samarbeid og samarbeid med Baltikum og Russland. Norrback var i 8 år partileder i SF. I 1999 sa han farvel til rikspolitikken og ble ambassadør i Oslo.

« Tilbake til Fagrådet