Paul Chaffey

Paul Chaffey er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Chaffey er tidligere administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han har også vært direktør i Statoil i perioden 1998-2001, styremedlem i Statoil Norge AS, Svenska Statoil AB, i Amnesty Internationals norske seksjon og i likestillingssenteret. Chaffey er medforfatter av Civita-boken «Åpen verden – et forsvar for globaliseringen» av Jan Arild Snoen (2004).

« Tilbake til Fagrådet