LIBERALISME: boklansering og debatt

Finnes det en kjerne i liberalismen, eller er liberalismen så mangfoldig at vi i stedet bør snakke om et stort antall liberalismer? I anledning utgivelsen av en antologi om liberalismen, «Liberalisme: Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen», inviterte Civita til frokostmøte om liberalismens vesen.

«Formålet med denne antologien er å samle en rekke av de viktigste filosofiske tekstene om politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen, for slik å legge til rette for en større norsk resepsjon av de tenkerne som har lagt de viktigste premissene for det moderne liberale demokratiet og av de tenkerne som viderefører diskusjonen i dag«, skriver Lars Fr. H. Svendsen.

Dette prosjektet kom i stand etter et initiativ fra Civita og i forlengelse av en debatt om liberalismen, som Civita startet. Debatten viste tydelig at det er behov for en antologi som denne. Boken er utgitt av Universitetsforlaget og med støtte fra Fritt Ord.

Boken kan bestilles fra Universitetsforlaget her.

På møtet innledet prosjektleder i Civita og redaktør for boken, Lars Fr. H. Svendsen. Cathrine Holst, UiO, Henrik Syse, PRIO, Ove Vanebo, FpU og Terje Breivik, Venstre, alle liberale, men med ulike politiske ståsteder, kommenterte.

Se innleggene her:

Se debatten fra møtet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »