PERSONVERN: Det åpne samfunnet"Filosofen Karl Popper tok til orde for «det åpne samfunnet». I en ny
filosofisk undersøkelse av personvern er dette idealet blitt forvandlet
til sin rake motsetning," skriver filosof og prosjektleder i Civita,
Lars Fr.H. Svendsen, om den svenske filosofen Torbjörn Tännsjös bok Privatliv. Les artikkelen i Aftenposten.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »