LIBERALISME: Det liberale dilemmaSkal de liberale frihetene også gjelde for de kreftene som vil avskaffe
disse frihetene? Skal en tolerere de intolerante og dermed risikere at
de liberale prinsippene suspenderes? I det flerkulturelle Norge har
"det liberale dilemmaet" blitt mer synlig, skriver Fredrik W. Thue i
siste nummer av Dag og Tid
.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »