FROKOSTMØTE 21/8: Integrasjon og verdier – kan Norge lære av Danmark?

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 21. august 8.00 – 9.45. I panelet: Kirke- og undervisningsminister i Danmark Bertel Haarder, stortingsrepresentant Saera Khan (Ap) og Hege Storhaug fra Human Rights Service.


 


 


Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 21. august 8.00 – 9.45


 


Integrasjon og verdier – kan Norge lære av Danmark?


Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. Hvordan kan vi bli bedre i stand til å håndtere ulikhet og uenighet om viktige verdier? Hva skal til for at vi skal oppnå reell integrasjon? Og hvilken rolle spiller skolen i dette arbeidet?


Regjeringen har nylig fremmet forslag til ny utlendingslov. Kan Norge lære noe av hvordan andre land håndterer utfordringene?


Danmark har siden 2001 ført en annerledes innvandrings- og integrasjonspolitikk. Hva skjedde i Danmark, og hva er erfaringen så langt?


Kirke- og undervisningsminister Bertel Haarder (Venstre) fra Danmark vil innlede om temaet. Haarder har lang erfaring som minister og var bl.a. minister for flyktninger, innvandring og integrasjon fra 2001 til 2005.


Stortingsrepresentant Saera Khan (Ap) og Hege Storhaug fra Human Rights Service vil kommentere Haarders innlegg.  


       


 


Det serveres frokost fra 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.


Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – Inngang i Stortingsgaten.


 


Velkommen!


 


Meld deg på her!


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »