KULTUR: Opphev bokavtalen


– Norge, og flere andre vestlige land, har hatt en tendens til å bygge
institusjonelle mastodonter i kulturlivet. Institusjoner som legger til
rette for enten politisk innblanding eller å overrepresentere en
«kunstnerisk klikk». Når det nå skal settes i gang nye reformer i
kulturlivet bør målsetningen tvert imot være å sikre maksimal
maktspredning, skriver Nicolai Strøm-Olsen i Aftenposten .

Artikkelen tar utgangspunkt i Civita dokumentet «En liberal kulturpolitikk», og er en redigert versjon av en lengre artikkel i det nye nummeret av tidsskriftet Minerva. Notatet finner du her .

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »