NORGE: Kven skaper samfunnet?"Medan liberalisme i dei fleste land handlar om å setje grenser for
staten og politikken, godtek nordmenn i praksis særs mykje av [politisk]
problemløysing og krev støtt meir av det same. Rett nok er folk snare
til å hissa seg opp når offentlege etatar stikk kjeppar i hjula for
private draumar. Men at staten legg likninga vår ut på internett, kjem
heim til oss for å sjå til at vi er gode spedbarnsforeldre, og
registrerer og systematiserer ei mengd personopplysningar, finn vi oss i
med ein grad av tillit som overraskar mange utlendingar," skriver
Fredrik W. Thue i Dag og Tid.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »