LIKHET: Likhet vs. vekstEr vi kommet til et punkt der omfordeling er viktigere enn fortsatt
vekst, slik for eksempel Richard Wilkinson og Kate Pickett hevder i
boken The Spirit Level? Nei, mener Daniel Ben-Ami i Spiked, og
viser til klimatilpasningene som ett eksempel: Å skaffe energi til alle
på en miljøvennlig måte vil ha store kostnader. Det samme vil
forsikringsordninger som flombeskyttelse. Derfor vil vi også i
fremtiden trenge vekst.

Les også Charles Moores anmeldelse av boken i The Daily Telegraph.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »