KULTUR: Markedet må tas i bruk



"De offentlige overføringer til kulturlivet er viktige for å sikre mangfoldet". Omkvedet høres søvndyssende regelmessig i norsk kulturdebatt. Det er ingen tvil om at offentlige statsinstitusjoner trenger offentlig støtte, men kanskje er fokuset for ensidig. Kan det hende at deler av problemet innen norsk kulturliv ikke er de manglende offentlige overføringer, men et hemmet marked, skriver praktikant i Civita, Nicolai Strøm-Olsen, i Aftenposten.

Les hele artikkelen i Aftenposten her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »