«Mørkeblått» styre i Danmark?

Danskene trives best i hele verden. Til tross for at norske journalister mener de har et mørkeblått styre, skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.


 


Ifølge NRK er det for tiden ”mørkeblått” styre i Danmark (Ukeslutt 3.3.). Det høres ganske ekstremt ut. Her i Norge sitter Sosialistisk Venstreparti i regjering, men jeg hører aldri NRK si at vårt styre er ”mørkerødt” eller ”blod-rødt”. Det må altså være noe temmelig ytterliggående med den danske regjering.


 


Og sånn virker det kanskje på en gjennomsnittlig norsk journalist. I Danmark er det nemlig de to borgerlige partiene Venstre og de konservative som styrer. De kan sammenlignes med det norske Venstre og Høyre – dog slik at det danske Venstre nok regnes som mer liberalt og høyreideologisk enn det mer pragmatiske konservative partiet.


 


Men det danske Venstre er også Danmarks største parti. Over 30 prosent av velgerne stemmer altså ”mørkeblått”, og de har sørget for at regjeringen nå er inne i sin andre periode og kanskje kan lykkes med å oppnå gjenvalg en tredje gang.


 


Så langt har den danske regjering sittet i nesten seks år. Det kan virke rart, hvis man bare hører om innvandringspolitikk og gateslagsmål. Men det hender det skjer andre ting i Danmark også.


 


Danmark greier seg for eksempel bedre enn Norge økonomisk, enda landet ikke har olje. Danmark har bedre konkurranseevne enn Norge, og dansk økonomi er nylig kåret til den mest innovative og dynamiske i hele EU. I forhold til et Norge uten olje, gjør Danmark det svært mye bedre.


 


Men det er mer. Danmark er også det landet med den høyeste sosiale kapitalen, eller tillitskapitalen, i befolkningen. Det er med andre ord stor grad av tillit og sosial harmoni i det danske samfunn. I en undersøkelse som omfatter 86 land i hele verden, svarer nesten 65 prosent av danskene at de kan stole på andre mennesker. Norden gjør det generelt svært bra, men Danmark gjør det best. Gjennomsnittet for alle land er 28 prosent. En annen undersøkelse, der litt færre land deltok, viste enda høyere tall for Danmark.


 


Danmark ligger også helt i toppen når det gjelder tilliten til offentlige institusjoner. Danskenes tillit til for eksempel rettssystemet og politiet er enestående høy.


 


Overraskende for mange nordmenn er det kanskje at innvandrere føler seg mer velkomne i Danmark enn i de fleste andre land.  Motstanden mot et multikulturelt samfunn er lavere enn gjennomsnittet i EU, og hele 93 prosent av de dansker som arbeider sammen med personer med en annen etnisk bakgrunn, sier at det er problemfritt. Andelen innvandrere som føler seg godt integrert i Danmark øker, og det er kanskje ikke så rart. Arbeidsledigheten blant unge innvandrere er den laveste i hele OECD. Sverige, for eksempel, har fire ganger så høy arbeidsledighet blant unge innvandrere som Danmark.


 


Danskene skårer også høyest på målinger som prøver å måle hvor lykkelig befolkningen er.  En internasjonal sammenligning mellom 90 land viser at danskene er verdens lykkeligste folk. Det samsvarer godt med danskenes egen forskning, som viser at befolkningen gjennomgående selv synes at den har det meget godt.


 


Danmark kommer også på topp, denne gang blant 51 land, i en undersøkelse som måler befolkningens ”vennlighet og imøtekommenhet overfor andre”. Det er altså ikke så rart at det er deilig å være i Danmark. Den danske befolkningen viser også mer ”åpenhet overfor nye ideer og muligheter” enn befolkningen i andre land gjør, og det er kanskje grunnen til at dansk økonomi er så innovativ.


 


For meg kan man gjerne kalle Danmark og den danske regjering for ”mørkeblå”. Men jeg tror, ærlig talt, ikke det er positivt ment. En hypotese kan kanskje være at journalisten selv står til venstre og ganske uforvarende kom i skade for å si det han mener?


 


Sannheten er at det borgerlig styrte Danmark gjør det godt både økonomisk og sosialt. Det er mulig det er typisk norsk å være god. På mange områder virker det som det er typisk dansk å være enda bedre!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »