Skal kirken være politisk?

B


Kirken uttaler seg om det meste – fra skattespørsmål til apartheid: Hvor går grensen for kirkens politiske engasjement? Vil en mer politisk aktiv kirke skape mer avstand og splid, eller er det en måte for kirken å bevare sin relevans i samfunnet på? Ville en mer apolitisk kirke kunne romme flere – uansett politisk tilhørighet? Er det en sammenheng mellom liberale teologiske standpunkter og radikale politiske standpunkter? Hvor er de politisk liberale prestene?

I panelet var: Teolog og tidligere biskop ved Sør-Hålogaland bispedømme, Tor B. Jørgensen, stortingsrepresentant Tina Bru (H), filosof og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning , Henrik Syse, og professor i systematisk teologi ved UiO, Trond Skard Dokka.

Møtet kom i stand i forbindelse med Helge Simonnes nye bok «En Gud for de mange», om hva som skaper avstand mellom kirken og samfunnet.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »