Trenger vi en borgerlig presse?

Fredag 7. oktober kl. 18.00, Litteraturhuset, Wergelands sal.

Gratis, med påmelding.

Arrangør: Tidsskriftet Minerva.

Høsten 2011 er det ti år siden Tidsskriftet Minerva ble relansert som det eneste liberalkonservative tidsskriftet i Norge, og fem år siden minervanett.no ble etablert. I den anledning inviterer Minerva til debatt om norsk borgerlig offentlighet anno 2011.

Norsk presse har blitt kritisert for å være for ensartet, der de aller fleste plasserer seg i et vagt sentrum-venstre. Det er få aviser med en klar borgerlig profil. På dette punktet skiller Norge seg fra land som Sverige og Danmark.

Er dette en rimelig beskrivelse av norsk presse? Hvorfor er det slik? Og er mangelen på en borgerlig presse et demokratisk problem?

Innledning: Redaktør i Gyldendal, Aslak Nore.

I panelet:
Redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, debattredaktør i VG, Elisabeth Skarsbø Moen, kulturredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås, og politisk redaktør i Bergens Tidende, Sjur Holsen.

Moderator: Redaktør i Minerva, Nils August Andresen.
Påmelding gjøres til post@minervanett.no

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »