Notater

Nr.5 2008: Hvor du står avhenger av hvor du sitter

Hvilke politiske følger kan vi forvente av endringen i velgernes sektortilhørighet – hva betyr det for velgernes preferanser og partienes strategier? Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og medlem av Civitas fagråd, Øystein Thøgersen og stipendiat Karl Ove Aarbu, har analysert utviklingen. Last […]

Last ned og les notatet her »

Nr.4 2008: Integrering av innvandrere – et liberalt perspektiv

Fra et liberalt perspektiv bør en vurdering av integrering av innvandrere i Norge ta utgangspunkt i grad av sysselsetting og deltagelse i utdanning. Hva bør vi mene med integrering, og hvordan har integreringen fungert i Norge? Last ned notatet her:

Last ned og les notatet her »

Nr.3 2008: EUs datalagringsdirektiv

I dette notatet gir Civita en kort innføring om bakgrunn og formål for EUs datalagringsdirektiv, direktivets betydning for Norge, og hovedsynspunkter fra debatten. Last ned notatet her:

Last ned og les notatet her »

Nr.2 2008: Kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen

Civita har gjennomført en undersøkelse om unge menneskers kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen. I dette notatet presenteres resultatene av undersøkelsen, som ble gjennomført i november 2007. Last ned notatet her:

Last ned og les notatet her »

Nr.1 2008: Betydningen av økonomisk frihet

I dette notatet ser vi nærmere på de faktiske følgene av globaliseringen og minne om hvilke betydelige fremskritt globaliseringen har bidratt til i store deler av verden. Notatet er en kort gjennomgang av målbare størrelser som er av betydning for menneskers […]

Last ned og les notatet her »