Rapporter

Forvaltning i de lukkede rom

I denne rapporten argumenteres det for at langt større grad av offentlighet både er viktig og riktig, ikke minst for å styrke forvaltningens troverdighet. Innsyn i forvaltningens virksomhet er en forutsetning for demokratiet, og dagens offentlighetslov fungerer ikke etter hensikten.

Last ned og les rapporten her »

Friskole – en fri skole?

Pedagogen Birgitte Jordahl Lisland presenterer i sin rapport betydningen av større frihet i utdanningssektoren.

Last ned og les rapporten her »

Commanding Heights – DVD

Fjernsynsserien «Commanding Heights» viser betydningen av ideer for utviklingen av verdensøkonomien.

Last ned og les rapporten her »

Pensjonsreform for neste generasjon

I denne rapporten pekes det på at jobben for å sikre de kommende generasjoner så langt er halvgjort. Rapporten presenterer tre modeller for et bærekraftig penssjonssystem som inkluderer privat pensjonssparing.

Last ned og les rapporten her »

Kina mot vestlig demokrati?

Denne analysen av om Kina går i retning av et vestlig demokrati, er den første i en serie om aktuelle temaer vi i CIVITA akter å utgi. I tillegg til bøker og seminarer/konferanser, vil vi legge vekt på å presentere kortere utredninger – som ikke vil være like omfangsrik som en bok – men likevel holde en faglig kvalitet som gjør arbeidet egnet til å vekke ny debatt.

Last ned og les rapporten her »