Nr. 11 2008: Barack Obama – rødgrønn frelser – eller god Høyre-mann

Kan man plassere Obama inn i en norsk politisk sammenheng, eller er det for mange forskjeller mellom norsk og amerikansk politikk? Det politiske tyngdepunktet i USA ligger langt til høyre for Norges, særlig når det gjelder synet på statens rolle i økonomien. Er Obama virkelig en rødgrønn politiker, slik flere i Regjeringen ønsker at han er, eller vil han alltid ligge langt til høyre for all norsk politikk?

I dette notatet ser vi på Obamas program og standpunkter i lys av norsk politikk.

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »