Big Brother Kills! On Totalitarianism

Big Brother Kills! On Totalitarianism

Civita has followed up on and published this work of historian Bård Larsen. It has become a review of parts of the massive litterature on totalitarian regimes and movements, in an available and easy format for young people.

This book is only in Norwegian.

Last ned dokument
Big Brother Kills! On Totalitarianism | 4 MB

Bestill publikasjon

Big Brother Kills! On Totalitarianism

kr 99,- inkl. porto

Boken må bestilles direkte fra Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »