Nr. 7 2009: Hvilke regjeringsalternativer gir velgergevinst?

Hvordan påvirker klare regjeringsalternativer partienes oppslutning ved valg? Lønner det seg for partiene å annonsere klart og tydelig før valgkampen tar til hvem de ønsker å regjere sammen med – en såkalt førvalgskoalisjon – eller er det fordelaktig for dem å holde regjeringsspørsmålet åpent til velgerne har sagt sitt?
I dette notatet presenterer professor ved UiO, Bjørn Erik Rasch, nye og oppsiktsvekkende funn knyttet til hvordan avklarte regjeringsalternativer slår inn på partienes oppslutning. Rasch har undersøkt hvordan partienes samarbeidsforhold før et valg spiller inn på folks stemmegivning, og hvordan avklarte konstellasjoner før valg kan ha langt større effekt for noen partier enn for andre.

Last ned notatet her: civita-notat_7_2009 (pdf)

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »