Nr. 3 2011: Liberal feminisme

Nr. 3 2011: Liberal feminisme

Det er mange og sterke følelser knyttet til begrepet ”feminisme”. Noen tenker umiddelbart og med stolthet på 70- tallets kvinnekamp, mens flere i den yngre generasjonen mener kampen for likestilling er en foreldet kamp. I Norge har feminisme gjerne vært forbundet med den sosialistiske radikalfeminismen. Men feminismen er langt fra noen ren venstrepolitisk sak, og uenighetene strekker seg, på samme måte som i politikken ellers, langs en venstre/høyre-akse. Dette notatet ser nærmere på høyresidens feminisme og fokuserer mer på kvinner som individer, enn som del av en struktur. Valgfriheten for den enkelte kvinne, er grunnleggende.  

Last ned og les notatet her: civita-notat_3_2011

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »