Trenger landbruket en konsesjonslov?

 Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 15. desember.

Trenger landbruket en konsesjonslov?

I Norge trengs en særlig tillatelse, eller konsesjon, fra offentlige myndigheter for å eie og drive en landbruksbedrift. Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En av de vanligste årsakene til at konsesjon eventuelt ikke innvilges, er at myndighetene mener prisen er for høy.

Men virker loven etter hensikten? Vil loven gi oss en moderne og fremtidsrettet landbruksnæring? Og hvorfor skal næringsdrivende i landbrukssektoren behandles annerledes enn andre næringsdrivende?

I panelet var landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp), stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Terje Breivik, stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) og stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap).

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »