Prioriterer vi riktig innen psykisk helse?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 24. november.Helsemyndighetene omtaler psykiske plager og lidelser som dagens største folkehelseutfordring, og det er bred politisk enighet om å prioritere midler til forebyggende lavterskeltiltak. Er det slik at vi i iveren etter å avstigmatisere psykiske lidelser står i fare for å sykeliggjøre normale tilstander? Kan satsingen på lavterskeltilbud øke etterspørselen etter helsehjelp til friske personer? Og viktigst; klarer vi å prioritere de som trenger hjelpen mest?

Se video fra frokostmøtet med fastlege Gisle Roksund, psykolog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Arne Holte, psykiater og seksjonssjef for avdelingen forskning ved Ahus, Lars Tanum og Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten.

Se innleggene her:

Se debatten her:

podcast 3

Hør podcast her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »