Den nordiske modellen

Se video fra frokostmøtet her:

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania torsdag 19. mai

Hva skjer med den nordiske modellen? Vil den kunne sørge for vekst og utjevning også i fremtiden? Hva er i så fall betingelsene for at det skal kunne skje?

I panelet var: Professor i historie ved UiO, Einar Lie, dekan på Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ann-Helén Bay og seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Simen Markussen.

panelet_130516_web

Møtet ble arrangert i samarbeid med med Høyres programkomite, som ledes av Torbjørn Røe Isaksen.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »