INNVANDRING: Fjern alle grenser


– Hvis velferdssystemet ikke får motiverte innvandrere i arbeid, må det reformeres, var Philippe Legrains svar på Per-Willy Amundsens (Frp) argumenter om at friere innvandring ikke lot seg kombinere med våre velferdsordninger, skriver Dagbladet Magasinet i sin omfattende dekning av Civitas frokostmøte.

Se dekningen av Civitas frokostmøte om innvandring i Dagbladet Magasinet

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »