VELFERD: Kamp eller konkurranse?Rådgiver i Civita, Marius Doksheim, kommenterer Arbeiderpartiets Raymond
Johansens landsmøtetale, på Minerva.as: "Arbeiderpartiet har aldri fått
mer enn halvparten av stemmene i Norge, og de har heller ikke fått alle
stemmene fra arbeiderklassen. Det sier seg selv at ikke alle de som
valgte noe annet, var mot velferd eller mot arbeiderklassen. Kun gjennom
et forenklet bilde av klasse- eller interessekamp, der arbeidere
stemmer Arbeiderpartiet, bønder Bondepartiet og ”kapitalinteressene”
Høyre, vil man kunne tro at Høyre alltid har vært for kapitaleierne og
mot arbeiderne. Det er imidlertid et begrensende syn på politikken.
Politikk er først og fremst en konkurranse om flest mulig stemmer."

Les artikkelen hos Minerva.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »