CIVITA-NOTAT: Finanskrisen påvirker ikke synet på privat sektor


I følge en ny meningsmåling har finanskrisen i liten grad påvirket befolkningens syn på offentlig versus privat sektor. Folk tror ikke det er mer umoral i privat enn i offentlig sektor, og hvis de kan velge, foretrekker et flertall å jobbe i privat sektor.

Tallene er kanskje overraskende, i den grad mye av medias fokus den senere tid har vært på finanssektorens ”grådighet”, belønningssystemer og manglende samfunnsansvar. Til tross for dette er bare en av ti helt enige i at det finnes mer umoral i privat enn i offentlig sektor.

Man skulle også tro at jobbsikkerheten er større i offentlig sektor om dagen. Likevel foretrekker flertallet å arbeide i privat sektor, viser undersøkelsen.

På ett område har imidlertid den økonomiske uroen påvirket folks holdninger. Et lite flertall sier seg nå helt eller delvis enig i påstanden ”Det er viktig at staten eier en stor del av norsk næringsliv”.

Undersøkelsen viser også at venstresidens retorikk om at ”bestemor er satt ut på anbud” har fungert, da befolkningen sterkt overvurderer graden av privatisering og konkurranseutsetting av velferdsoppgaver. Folk tror en av tre offentlige oppgaver er satt ut til private, og at mer enn ti prosent av grunnskoleelevene går i privat regi. I virkeligheten er de private innslagene nærmest fraværende.

Endelig viser meningsmålingen at 70 prosent av befolkningen ønsker valgfrihet, i den forstand at man kan velge mellom forskjellige, private og offentlige, velferdstilbydere. Ikke nok med det: Over 70 prosent vil ikke godta at politikerne velger for seg, og nesten 70 prosent synes valgfrihet er viktig.

Les hele notatet her .

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »