Seniorsaken for brukervalg

Generalsekretær i Seniorsaken, Steinar Mediaas, ønsker mer brukervalg i eldreomsorgen


Mediaas uttaler i Aftenposten 1. sept: «Den enkelte må selv får velge mellom alternative pleie- og omsorgstjenester og hvem som skal utføre tjenesten…Vi tror at brukerstyring, valgmuligheter og fleksibilitet vil gi en bedre helse-og omsorgstjeneste».


Seniorsaken – interesseorganisasjonen for de eldre har støtte i befolkningen for sitt ønske om mer brukervalg. Dette fremgår av CIVITAs undersøkelse om holdninger til valgfrihet (omtalt på hjemmesiden), utført av MMI i år.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »